Whistleblowerordning

Du kan læse mere her:

Formålet med whistleblowerordningen i e-Boks er at gøre det muligt for medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere eller andre med relation til e-Boks-koncernen fortroligt at foretage indberetninger, hvis man har en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. Der kan kun ske indberetning via ordningen om alvorlige forseelser.

Indberetninger sker via e-Boks koncernens whistleblowersystem, der håndteres af en uafhængig part, der garanterer for anonymitet og sikkerhed i systemet.

Foretag indberetningen her.