Vi ønsker at gå foran og tage samfundsansvar

Hver eneste dag arbejder vi på at udvikle og udbrede vores bæredygtige services – både i Danmark, men også i resten af verden.

e-Boks bidrager til, at der hver time spares

1 ton papir

1014 kg. CO2

492,107 liter vand

11 træer

I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN´s Global Compact i ønsket om at medvirke til at fremme en positiv global udvikling. Det er på mange måder en forlængelse af det arbejde, vi allerede gør i dag. Men vi vil gerne sætte barren højere. Vi har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug samtidig med, at vi vil sikre flere borgere deres legale rettigheder ved udbredelse af flere digitale postkasser internationalt.

FN's verdensmål

Vores vision er at skabe bedre digitale samfund og i det ligger også et ønske om at blive ved med at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling gennem den digitale transformation, vi har oplevet i Europa de senere år.

Gennem de seneste år har vi arbejdet strategisk med FN´s Verdensmål, hvor vi har sat ansvarlig produktion (verdensmål 12) og borgerens ret til beskyttelse af data (verdensmål 16) i centrum for vores virksomhed og serviceydelser. 

Vores ambition er, at vi i 2030 har nedbragt papirforbruget med tæt på 25.000 tons papir, eller det der svarer til 8,6 milliarder liter vand. Samtidig har vi sat os som mål at være 100% CO2 neutrale i 2030. Hvert år vil vi plante 10.000 træer gennem Trees for the Future.org, hvilket resulterer i 120.000 plantede træer i 2030.

e-Boks' arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed

Eboks Communication On Progress 2021 Pdf Page 01

Eliminerer brug af papir

Hver time hjælper vi med at spare mere end 1 ton papir ved at skifte fra fysiske dokumenter til digital post.

Styrker dine rettigheder

e-Boks styrker borgernes juridiske rettigheder - bidrager til sikker identifikation og muliggør sikker kommunikation med offentlige og private virksomheder.

Mål om 100% CO2 neutral

Digital post eliminerer fysisk transport af breve og sparer miljøet for store mængder CO2. Vi har sat os som mål at være 100% CO2 neutrale inden 2030.

Sparer vand

Udvinding af papir kræver store mængder vand. Ved at være papirløse hjælper vi med at spare 492,107 liter vand hver eneste time.

FN's Global Compact

Se e-Boks' bidrag

Læs e-Boks’ Communication on Progress 2021 rapport.