Vi ønsker at gå foran og tage samfundsansvar

Hver eneste dag arbejder vi på at udvikle og udbrede vores bæredygtige services – både i Danmark, men også i resten af verden.

I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN´s Global Compact i ønsket om at medvirke til at fremme en positiv global udvikling. Det er på mange måder en forlængelse af det arbejde, vi allerede gør i dag. Men vi vil gerne sætte barren højere. Vi har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug samtidig med, at vi vil sikre flere borgere deres legale rettigheder ved udbredelse af flere digitale postkasser internationalt.

COP Report 2024

e-Boks' arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af e-Boks' forretningsmodel og en del af vores bæredygtige vækststrategi.

e-Boks har siden 2018 været en del af UN Global Compact, hvor vi hvert år har rapporteret om vores fremgang og den udvikling, der er sket internt i vores organisation.

Læs e-Boks’ Communication on Progress 2023 rapport.

FN's verdensmål

Vores vision er at skabe bedre digitale samfund og i det ligger også et ønske om at blive ved med at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling gennem den digitale transformation, vi har oplevet i Europa de senere år.

Gennem de seneste år har vi arbejdet strategisk med FN´s Verdensmål, hvor vi har sat ansvarlig produktion (verdensmål 12) reduktion af CO2 udledning (verdensmål 13) og borgerens ret til beskyttelse af data (verdensmål 16) i centrum for vores virksomhed og serviceydelser.

Vores ambition er, at vi i 2030 har nedbragt papirforbruget ved at nå vores mål om udsendelse af 1,5 mia. digitale dokumenter gennem vores platforme og have 30 mio. brugere. Samtidig har vi sat os som mål at være 100% CO2 neutrale i 2030. Hvert år vil vi plante 10.000 træer gennem Trees for the Future.org, hvilket resulterer i 120.000 plantede træer i 2030.