Girl On Phone At Desk

Dialog i e-Boks, som lever op til GDPR

Ønsker du at holde dig inden for loven, når du udveksler dokumenter med persondata med dine kunder, så brug e-Boks til din kundedialog. Dialogen mellem din virksomhed og jeres kunder foregår i én og samme kanal, hvor der er styr på de følsomme persondata.

Download produktark

Få flere detaljer om “Sikker digital dialog”

Tryghed i kommunikationen

Du giver dine kunder mulighed for at kontakte jer, læse og at svare på dokumenter modtaget i e-Boks. Dermed skabes en sikker kanal for kommunikation med følsomt indhold, som fx persondata, CPR-numre eller lignende, ligesom svar kan hentes direkte ind i jeres forretningssystemer.

Ifølge en undersøgelse blandt e-Boks brugere, som e-Boks står bag, foretrækker 88 procent af brugerne at kunne svare direkte i e-Boks på en henvendelse fra for eksempel deres forsikringsselskab.

Jeres kunder kan sende svar og vedhæfte dokumentation til deres svar, så disse fortrolige oplysninger også bliver i samme tråd og på samme sikre måde i forhold til GDPR. Ligeledes understøtter løsningen mulighed for, at en kunde, der fx gerne vil i kontakt med en speciel afdeling, kan starte dialogen på eget initiativ.

Fordele

Større tryghed

I stiller en sikker kanal til rådighed for jeres kunder, så de ikke sender følsomme persondata retur fx på e-mail.

Tidsbesparende processer

Når I indhenter svar gennem e-Boks i struktureret format, sparer I tid internt.

Nemt for alle parter

Al kommunikation foregår i samme kanal og begge parter får et bedre overblik over kommunikationen.

 

Brug formularer til besvarelse 

Endnu en væsentlig fordel er også muligheden for at benytte en formular til besvarelse direkte i e-Boks. 95 procent af e-Boks’ brugere svarer, at de finder det attraktivt at kunne udfylde og returnere en formular, som fx en samtykkeerklæring direkte i e-Boks, frem for at skulle printe den, udfylde den og derefter scanne den og sende den retur.

Svaret lander det rigtige sted hos jer

Løsningen giver samtidig mulighed for at oprette en eller flere e-Boks mail-postkasser i din virksomhed, hvilket gør kommunikationen lettere at styre – fx en postkasse til kundeservice og én til ansøgninger. Det sikrer blandt andet, at kommunikation rammer de rette kontaktpunkter i virksomheden, og at håndteringen af svar og sagsbehandlingen effektiviseres.

Untitled 1 Easy Resize.Com (1)

Bliv klogere på "Sikker digital dialog" ved at deltage i on-demand webinaret

Lad jeres kunder kontakte jer og svare på dokumenter modtaget i e-Boks. Dermed skabes en sikker kanal for digital dialog med følsomt indhold. Hør mere på webinaret.

Sådan kommer du i gang

Du skal ikke selv håndtere det praktiske, hvis du ønsker at tilbyde dine kunder at svare via e-Boks. Sammen med vores distributører tilbyder vi en løsning, hvor du blot skal levere data i et aftalt format. Vi klarer resten – og dine kunder får deres post på den måde, de foretrækker og kan sende svar retur.

 

Kontakt os

Se vores kunders erfaring med Sikker digital dialog